Audyt bezpieczeństwa – czym jest i kiedy warto go przeprowadzić?

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa to niezwykle istotna kwestia, która ma ogromny wpływ na sposób jego funkcjonowania. Obszary, w których polityka bezpieczeństwa lub systemy bezpieczeństwa nie działają prawidłowo lub są naruszane w sposób niedopuszczalny, powstają ryzykowne sytuacje, w wyniku których może dojść do poważnych konsekwencji. Kontrola nad stanem bezpieczeństwa w firmie możliwa jest dzięki przeprowadzaniu regularnych audytów.

Bezpieczeństwo – kwestia, której nie wolno pomijać

W niektórych obszarach przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa jest regulowane przez polskie prawo. Szczególnie działy IT oraz zarządzające informacjami muszą być regularnie poddawane audytom. Wskazuje na to Prawo Bankowe, a dokładniej „Rekomendacja D” stworzona przez Komisję Nadzoru Bankowego oraz rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Jednak nawet w tych częściach przedsiębiorstwach, w których prawnie audyt bezpieczeństwa nie jest wymagany, zaleca się zlecenie go firmie zewnętrznej. Zachowanie procesów bezpieczeństwa pozwoli na usprawnienie procesów w firmie i uniknięcie ryzykownych sytuacji. Audyt warto przeprowadzać raz na rok – to wystarczający czas na wdrożenie i sprawdzenie działania zmian z poprzedniego audytu.

Dla kogo audyt bezpieczeństwa?

Regularne przeprowadzanie audytu jest niezwykle ważne w przypadku pewnych instytucji i firm, w przypadku których bezpieczeństwo stanowi jeden z głównych filarów działalności. Należy do nich między innymi:

  • ➢ sektor bankowy i ubezpieczeniowy
  • ➢ sektor oświaty
  • ➢ administracja rządowa i samorządowa
  • ➢ zakłady produkcyjne
  • ➢ lotniska
  • ➢ muzea
  • ➢ archiwa państwowe.

Jak przebiega audyt bezpieczeństwa?

Zadaniem audytu jest znalezienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w kwestii bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie z tego wynikają. W tym celu przeprowadzanych jest szereg analiz, na podstawie których tworzone są plany działań oraz harmonogramy wdrażania zmian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here