Testy do Służby Więziennej

Funkcjonariusz służby więzienny ma obowiązek sprawowania stałego nadzoru nad osobami osadzonymi w placówce więziennej. To zawód, który wymaga stalowych nerwów, mocnej psychiki i nienagannej kondycji fizycznej. Zanim rozpoczniesz pracę musisz przejść przez szereg wymagających egzaminów.

Jak wygląda test sprawnościowy i psychologiczny do SW? Na te pytanie odpowiada zespół specjalistów ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Kto może zostać przyjęty do Służby Więziennej?

Kandydaci muszą spełniać ściśle określone kryteria, niezbędne do rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • uregulowany stosunek wobec służby wojskowej;
 • rękojmia zachowania tajemnicy zawodowej i wykonywania zadań służbowych z należytą starannością;
 • możliwość korzystania z pełni praw publicznych;
 • czysta kartoteka tzn. kandydat nie mógł być skazany za przestępstwo umyślne i nie toczy się wobec niego żadne postępowanie karne;
 • wykształcenie średnie.

Niezbędne dokumenty do rekrutacji:

 • podania o przyjęcie do Służby Więziennej;
 • wypełniona wewnętrzna ankieta personalna i bezpieczeństwa osobowego;
 • świadectwo pracy lub służby od poprzednich pracodawców;
 • dyplomy, certyfikaty i dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie lekarskie o zdolności podejścia do testu sprawnościowego.

Jak wyglądają testy do Służby Więziennej?

Testy do Służby Więziennej dzielą się na trzy podstawowe etapy. Każdy z nich jest punktowany. Tylko kandydaci z najwyższą ilością punktów mają szansę dołączenie w szeregi SW.

 • Rozmowa wstępna

Wstępna rozmowa ma na celu ocenienie naszych kompetencji personalnych. Pytania zadawane w trakcie rozmowy mogą dotyczyć naszej motywacji do dołączenia w szeregi Służby Więziennej i chęci rozwoju zawodowego w tym kierunku.

Komisja może również poprosić o wskazanie swoich mocnych i słabych stron, opisanie swoje wkładu w pracę SW i wiele, wiele innych…

 • Test psychologiczny i test wiedzy

Test psychologiczny obejmuje pytania dotyczące osobowości i sposobów zachowań w określonych sytuacjach. Badanie ma na celu zweryfikowanie, czy nadajesz się do pełnienia służby. Odporność psychiczna odgrywa kluczową rolę w tej pracy.

Na arkuszu otrzymacie 30 pytań zamkniętych, na których rozwiązanie macie 35 minut. Dotyczą funkcjonowania państwa i jego organów, ustaw o więziennictwie oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wszystkie opracowane odpowiedzi na testy do Służby Więziennej, znajdziecie na stronie Odpowiedzi.com.pl.

 • Test sprawnościowy

Na podstawie wyników oceniany jest poziom sprawności fizycznej. Na egzaminie musicie wykonać pięć ćwiczeń. Wymagania na ocenę bardzo dobrą są zróżnicowane, dla kobiet odpowiednio niższe.

Wyniki na ocenę bardzo dobrą:

 • Skok w dal – minimum 175 cm dla kobiet i 245 cm dla mężczyzn;
 • Rzut piłką lekarską – minimum 11 metrów dla kobiet i 15 metrów dla mężczyzn;
 • Skłon tułowia w przód – dotknięcie głową kolan;
 • Bieg po kopercie 3m x 5m – maksymalnie 24 sekundy dla kobiet i 22 sekundy dla mężczyzn;
 • Bieg wahadłowy 6m x 10m i 10m x 10m – maksymalnie 27 sekund dla kobiet i 17 sekund dla mężczyzn.

Kilka dni po zakończeniu egzaminu, wyniki zostaną zsumowane. Tylko kandydaci, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów zostaną przyjęci do służby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here