Prowadzenie sklepu internetowego, jak każdej innej firmy, rodzi pewne koszty. Paradoksalnie, nie wszystkie koszty poniesione na prowadzenie działalności będą kwalifikowały się jako koszty uzyskania przychodu. Zatem które wydatki pozwolą obniżyć podatek?

Co nazywamy kosztami prowadzenia działalności?

Nie wszystkie wydatki firmowe to koszty prowadzenia działalności. Do kosztów można zaliczyć jedynie te wydatki, które mają związek z osiągnięciem przychodów lub zabezpieczeniem i zachowaniem ich źródła. Koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodu muszą więc być związane z prowadzoną działalnością. Nie mogą także figurować na ustawowej liście wydatków, których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu.

Najpopularniejsze grupy kosztów w sklepie internetowym

Koszty uzyskania przychodów występujące najczęściej w sklepie internetowym można podzielić na kilka dużych grup. Pierwsza z nich związana jest z wydatkami na biuro lub mieszkanie, jeżeli w nim prowadzona jest działalność. Wydatkami zaliczanymi do kosztów podatkowych będą: czynsz, opłaty za media, abonament telefoniczny, itp. W przypadku prowadzenia działalności w mieszkaniu prywatnym, wydatki poniesione na to mieszkanie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie w tej części, w której dotyczą firmy.

Drugą, dużą grupę stanowią sprzęty i oprogramowanie. Do kosztów zaliczyć można wydatki na zakup, np. komputera, tabletu, drukarki oraz oprogramowania, systemów operacyjnych i licencji.

Trzecia grupa to wydatki związane z transportem i logistyką. Tutaj w kosztach znajdą się opłaty związane z zakupem samochodu lub innego pojazdu, części do tych pojazdów oraz innych, niezbędnych rzeczy i środków służących utrzymaniu go w należytym stanie technicznym. Do tej grupy należą również bilety komunikacji miejskiej, opłaty paliwowe, koszt usług kurierskich czy bilety lotnicze.

Kolejna grupa to wydatki związane z pracownikami. Kosztami będą nie tylko wynagrodzenia, ale również składki ZUS, wartość zakupu odzieży roboczej czy też cateringu.

Ostatnia duża grupa to wydatki związane z marketingiem. W sklepie internetowym będą to m.in. koszty hostingu, pozycjonowania, wizytówek oraz koszty wizerunkowe. Kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki związane z reprezentacją.

W niektórych firmach wystąpić mogą również inne koszty, np. opłata za usługi księgowe lub prowizje bankowe i różnice kursowe – w przypadku handlu zagranicznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here