Mechanizm Podzielonej Płatności

Mechanizm podzielonej płatności – czyli split payment – obecny jest w przepisach o VAT od lipca 2018 r. i do tej pory był on dobrowolny. To się jednak zmieni, gdyż od 1 listopada 2019 r. split payment stanie się obowiązkowy dla części przedsiębiorców.

Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie, zgodnie z którym należność za towar bądź usługę dzielona jest na dwie kwoty: kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek główny sprzedawcy, natomiast kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT przelewana jest na specjalny rachunek VAT.

Warto dodać, iż podatnik może swobodnie dysponować jedynie kwotą netto. Chociaż środki zgromadzone na rachunku VAT są jego własnością, to jednak dostęp do nich jest ograniczony. Mechanizm podzielonej płatności dopuszcza jednak przeznaczenie wspomnianych środków na zapłatę składek ZUS, podatku VAT od importu, akcyzy, cła oraz podatku dochodowego.

Warto dodać, iż istnieje możliwość przelania części środków z rachunku VAT na bieżące konto podatnika. W tym celu konieczne jest uprzednie przesłanie wniosku do urzędu skarbowego. Urząd ma 60 dni na jego rozpatrzenie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, urząd informuje o swojej decyzji bank, który przelewa środki na konto przedsiębiorcy. Naturalnie opisywany wniosek może zostać odrzucony. Dzieje się tak w momencie, gdy przedsiębiorca zalega z podatkami lub jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane.

Obowiązkowy split payment

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkiem stosowania metody podzielonej płatności objęte zostaną branże narażone na wyłudzenia podatku. Mowa o 150 grupach towarów i usług (m.in. , laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory i telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, metale, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe). Szczegółowy wykaz tzw. towarów wrażliwych został uwzględniony w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dołączonym do projektu.

Poza tym mechanizm podzielonej płatności  będzie musiał być stosowany w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy kwotę 15 000 zł lub równowartość wyżej wspomnianej kwoty w obcej walucie.

Zalety mechanizmu podzielonej płatności

Jedną z największych zalet stosowania split payment jest – poniekąd automatyczne – dochowanie należytej staranności. W praktyce oznacza to, że w przypadku nawiązania współpracy z oszustem podatnik nie zostanie ukarany solidarnie z partnerem biznesowym za uchybienia w rozliczeniach VAT nieuczciwego kontrahenta.

Naturalnie stosowanie split payment jest korzystne również z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa współpracy idące w parze ze zminimalizowaniem ryzyka wplątania w oszustwa podatkowe.

Kolejną zaletą mechanizmu podzielonej płatności jest gwarancja szybszego zwrotu podatku VAT. Jeśli podatnik zdecyduje się na wystąpienie z wnioskiem o takowy, a urząd rozpatrzy go pozytywnie, wówczas zwrot nastąpi w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Wady mechanizmu podzielonej płatności

Jak wspominaliśmy, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma dotyczyć transakcji na kwotę równą lub wyższą niż 15 000 złotych, której obiektem jest przynajmniej jedna pozycja towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Jeśli faktura dokumentująca taką transakcję nie zostanie opatrzona słowami „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas na jej wystawcę może zostać nałożona 30% sankcja VAT od wartości towarów wykazanych na fakturze.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności może rodzić problemy również od strony technicznej.

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności może okazać się kłopotliwe dla wszystkich firm, które wykorzystują systemy elektronicznej wymiany danych z bankami (tj. wysyłają płatności za towary bądź usługi i otrzymują płatności za należności). W związku z powyższym warto zaopatrzyć się w odpowiedni program, np. Hogart Split Payment. Narzędzie współpracuje z większością systemów księgowych na rynku. Więcej informacji o opisywanym rozwiązaniu znajdziesz na stronie Hogart.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here