Osoby pracujące mogą zdecydować, czy całą składkę emerytalną powierzą ZUS-owi, czy też część będzie przekazywana do OFE. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i wady – warto je poznać, aby wybrać najlepszą opcję.

Składka emerytalna – podstawowe informacje

Jednym z obowiązków pracodawcy jest wyliczenie składki emerytalnej i odprowadzenie jej do ZUS-u.

Aktualnie składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto. Ponieważ jej wysokość jest ustalana odgórnie przez ustawodawcę, to pracodawca jest zobowiązany wyliczyć składkę, kierując się powyższym wskaźnikiem.

Gdzie jest przekazywana składka emerytalna?

Przeprowadzona w Polsce kilka lat temu reforma systemu emerytalnego doprowadziła do tego, że dziś każda osoba pracująca, może samodzielnie zdecydować, gdzie będą przekazywane jego pieniądze. Jakie są możliwości?

Osoby pracujące mają prawo wyboru – czy na przyszłą emeryturę oszczędzać przekazując całą składkę emerytalną do ZUS, czy też jej część powierzyć OFE zarządzanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Co to jest otwarty fundusz emerytalny (OFE) i jaka część składki emerytalnej jest przekazywana na konto OFE?

Co to jest otwarty fundusz emerytalny i jak działa?

Podmioty upoważnione do zarządzania i reprezentowania OFE to Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). W polskim systemie prawnym OFE to po prostu osoba prawna, która posiada własny majątek. Osoba pracująca może zdecydować, że część jej składki emerytalnej będzie przekazywana do OFE – na indywidualny rachunek – a następnie inwestowana.

Wiele osób pyta, jaka część składki jest przekazywana właśnie do OFE. Mowa o 2,92%. Czy zatem opłaca się skorzystać z takiej możliwości, czy lepiej pozostać przy oszczędzaniu na kontach ZUS-u?

Wysokość przyszłej emerytury

Osoby, które zdecydują się odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę zarówno w ZUS-ie, jak i na indywidualnym koncie w OFE, faktycznie gromadzą oszczędności w dwóch miejscach. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że zabezpiecza – choć w minimalnym stopniu – interesy przyszłych emerytów na wypadek dalszych niekorzystnej sytuacji demograficznych. Na wysokość przyszłej emerytury z części pochodzącej z ZUS wpływ będzie mieć ilość pracujących wówczas osób, czy też wysokość odprowadzanych przez nie składek.

Obawa przed niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi to nie wszystko. OFE bowiem pomnażają środki klientów, inwestując np. w akcie, obligacje nie skarbowe, czy też inne instrumenty finansowe. Rezultatem może, choć nie musi, być wyższy zysk. Pieniądze natomiast przekazywane do ZUS-u nie są inwestowane – środki te są jedynie waloryzowane.

Przy podejmowaniu decyzji czy część składki przekazać do OFE, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z treściami opublikowanymi na stronach internetowych poszczególnych funduszy emerytalnych.

Prospekty informacyjne, które OFE publikują na swoich stronach internetowych zawierają opis dotychczasowej działalności inwestycyjnej oraz opis ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną.

Kiedy i jak podpisać umowę z OFE?

Aby pieniądze były przekazywane do OFE, zainteresowana osoba musi podpisać umowę z wybranym towarzystwem emerytalnym. Nie można tego zrobić w każdym momencie. Osoby, które rozpoczęły pierwszą pracę, mają cztery miesiące, aby wybrać OFE. Pozostali zainteresowani muszą czekać na tzw. okienko transferowe – najbliższe będzie w 2020 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here