tulejka kable

Końcówki i tulejki kablowe stosowane są do zakańczania, zaciskania oraz zespalania kabli i przewodów elektrycznych podczas prac elektrycznych i elektronicznych. Tulejka ograniczaja ryzyko wysuwania się żył z kabli i ściskają je, pozwalając uzyskać połączenia elektryczne pełnym przekrojem żył. Marginalizuje to ryzyko powstania przetężeń elektrycznych oraz umożliwia tworzenie trwałych i pewnych połączeń elektrycznych.

Rodzaje tulejek zaciskowych na przewody

Tulejki zaciskowe do kabli oraz końcówki przewodów dostępne są na rynku w wielu wariantach konstrukcyjnych i materiałowych. Najważniejszymi kryteriami podziału tulejek kablowych są: typ i wersja końcówki, typ zestawu oraz materiał i pokrycie styku.

Typ i wersja końcówki tulei zaciskowej

Typ końcówki determinuje konstrukcję oraz przeznaczenie tulejki zaciskowej do kabli. Wedle tego kryterium można wymienić: końcówki blaszkowe, końcówki tulejkowe, tulejki połączeniowe oraz tulejki samolutujące. Z kolei na podstawie wersji końcówki tulejki zaciskowe można podzielić na: izolowane, nieizolowane, podwójne, uszczelniane oraz końcówki w izolacji termokurczliwej.

Pod względem typu i wersji końcówki tulei zaciskowej kluczowy jest podział na końcówki izolowane (TE) i nieizolowane (TA). Te pierwsze zapewniają odporność połączeniom oraz kablom przed przetężeniami elektrycznymi spowodowanymi oddziaływaniem czynników atmosferycznych lub mechanicznych.

Tuleje TA są wykonane z miedzi. Tulejki miedziane stosowane są do łączenia przewodów z żyłami o przekroju 0,5-185 mm2. Tuleje TA służą przede wszystkim do zwiększania jakości styków podczas wykonywania połączeń kabli z zaciskami i listwami łączeniowymi.

Z kolei tulejki izolowane TE umożliwiają łączenie przewodów od średnicy 0,14 mm2. Ten rodzaj tulejek zwiększa odporność kabli na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zapewnia dodatkową ochronę przed zwarciem.

Termokurczliwe tulejki zaciskowe do przewodów zapewniają dodatkową skuteczną ochronę przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi, atmosferycznymi i chemicznymi, a tulejki uszczelniające zwiększając szczelność połączenia, umożliwiając zespalanie połączeń i końcówek przewodów warunkach o zwiększonej wilgotności. Z kolei podwójna tulejka kablowa umożliwia łączenie dwóch przewodów równocześnie.

Typ zestawu końcówki przewodów elektrycznych

Tulejki kablowe wyróżnia się wedle ich typu na końcówki tulejkowe, tulejki połączeniowe oraz tulejki połączeniowe samolutujące.

Końcówki tulejkowe służą do zarabiania końcówek przewodów i kabli. W tulejkach połączeniowych samolutujących znajduje się cyna, która pod wpływem ogrzewania łączy zaciskane przewody, zapewniając możliwość wykonywania szybkich, wygodnych i trwałych połączeń elektrycznych.

Materiał i pokrycie styku tulejki kablowej

Tulejki kablowe wykonywane są najczęściej z miedzi, niemniej na rynku spotkać można również końcówki z mosiądzu. Zwykle styki tulejek jest cynowany galwanicznie lub niklowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here