Ogranicz zachorowalność swoich pracowników dzięki pakietom medycznym!

Choroba pracownika jest problemem zarówno dla osoby zatrudnionej, jak i dla pracodawcy. Dla pracowników bywa to trudny czas związany ze staraniami o powrót do zdrowia, jak również z otrzymywaniem świadczeń niższych niż pełnowymiarowa pensja. Z kolei dla pracodawcy absencja pracownika często oznacza dezorganizację funkcjonowania firmy i konieczność zapewnienia zastępstwa. Istnieje jednak sposób, by ograniczać tego typu sytuacje – absencję chorobową pracowników pozwalają zmniejszać pakiety medyczne dla firm.

Z tekstu dowiesz się:

  • na co najczęściej chorują polscy pracownicy,
  • jacy pracownicy najczęściej przebywają na L4,
  • w jaki sposób na zachorowalność pracowników wpływają pakiety medyczne.

Z badania przeprowadzonego przez jedną z wiodących firm ubezpieczeniowych wynika, że polscy pracownicy najczęściej chorują na choroby dróg oddechowych, czyli różnego rodzaju sezonowe infekcje, przeziębienia oraz grypę. Są one mocno zaraźliwe i trudno się przed nimi bronić – czasami wystarczy, że dziecko przychodzi przeziębione ze szkoły lub przedszkola, a drugiego dnia chorują również rodzice, którzy są zmuszeni skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Dużym problemem pracowników są również schorzenia oraz urazy układu ruchu, w tym bardzo rozpowszechnione bóle kręgosłupa.

Z tego samego raportu wynika, że na zwolnieniu lekarskim częściej przebywają kobiety (17 dni w roku) niż mężczyźni (15 dni w roku) oraz osoby starsze (25 dni rocznie) niż pracownicy między 26. a 35. rokiem życia (11 dni rocznie). Najmniej chorują naukowcy (5 dni rocznie), prawnicy i inżynierowie (6 dni), a najwięcej – pielęgniarki (30 dni) oraz pracownicy call center (27 dni).

Choroba pracownika – problem dla każdego

Choroba jest problemem zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dla osoby zatrudnionej oznacza stresujący czas walki o powrót do zdrowia, często związany z koniecznością wielu wizyt u lekarzy, odbywania specjalistycznej rehabilitacji oraz ponoszenia wydatków na leki. Oczywiście kłopotliwy bywa również fakt, że świadczenia chorobowe przysługujące pracownikowi przebywającemu na L4 są niższe od pełnowymiarowej pensji.

Na chorobie pracownika traci też pracodawca. Po pierwsze – to on wypłaca zasiłek chorobowy za pierwsze 30 dni nieobecności. Po drugie – absencja chorobowa często zagraża normalnemu funkcjonowaniu firmy, zaburza ciągłość pracy, a także obniża jej jakość i efektywność. Po trzecie – zdarza się, że pod nieobecność chorego pracownika trzeba znaleźć dla niego zastępstwo, co również generuje koszty.

Pakiet medyczny to niższa zachorowalność!

Jednym ze sprawdzonych sposobów na obniżenie zachorowalności wśród pracowników są pakiety medyczne dla firm, czyli prywatne świadczenia ochrony zdrowia, które pracodawca funduje pracownikom w ramach benefitów pozapłacowych. W zależności od zakresu pakietu opieka abonamentowa może obejmować np. konsultacje u specjalistów, badania profilaktyczne, wykonywanie prostych zabiegów w trybie ambulatoryjnym, leczenie stomatologiczne, a nawet hospitalizacje.

W jaki sposób pakiety medyczne przekładają się na niższą zachorowalność wśród pracowników?

  • Zapewniają one szybki dostęp do lekarzy różnych specjalizacji, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach. Każdy niepokojący objaw może zostać bardzo sprawnie skonsultowany, po czym wdrożone zostają działania profilaktyczne – choroba nie musi się rozwinąć i spowodować nieobecność w pracy.
  • Pakiety medyczne dla firm mogą obejmować różnego rodzaju badania profilaktyczne, trudno dostępne w ramach publicznej ochrony zdrowia. Również w tym przypadku pracownik może korzystać z nich szybciej, co w wielu przypadkach chroni przed rozwojem choroby, a w konsekwencji – nieobecnością w pracy.
  • Pakiet medyczny może obejmować również świadczenia medycyny pracy, w tym konsultacje ze specjalistą z zakresu takiego organizowania stanowisk i warunków pracy, by jak najmniej wpływały na zdrowie pracowników. Ogranicza to ryzyko występowania chorób zawodowych i zmniejsza absencję chorobową pracowników. Z pakietów medycznych mogą korzystać nie tylko pracownicy małych firm: istnieje również szeroka oferta opieki medycznej dla dużych firm.

Jak widać, pakiety medyczne dla pracowników to nie tylko pożądany benefit pozapłacowy , ale także sposób na wymierne oszczędności dla pracodawców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here