Obowiązkowa wysyłka JPK_VAT, jak ją zorganizować?

Od początku 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy w Polsce mają obowiązek przesyłania do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to zestaw informacji, obejmujących dane o transakcjach gospodarczych, o jakich musi zostać poinformowany urząd skarbowy co miesiąc. Dlatego obowiązkowa jest wysyłka przez przedsiębiorców – czynnych podatników VAT, pliku JPK_VAT. Jak to się robi?

Jak utworzyć plik JPK_VAT?

JPK_VAT to tylko jeden z rodzajów Jednolitych Plików Kontrolnych. Dotyczy ewidencji VAT prowadzonej przez podatnika. Jak wszystkie pozostałe pliki JPK, także i JPK_VAT tworzony jest w formie elektronicznej, a dane, jakie muszą się w nim znaleźć, pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Księgowa prowadząca Biuro Rachunkowe ROYAL-PROFIT wskazuje, że niekoniecznie muszą to być stricte dedykowane programy księgowe komputerowe, ale również program Excel. Dane po usystematyzowaniu w pliku JPK_VAT trafiają wyłącznie drogą elektroniczną do fiskusa, gdzie są weryfikowane.

Jak powinna wyglądać struktura JPK?

Jednolity Plik Kontrolny musi mieć strukturę zgodną z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Obecnie konieczne jest, aby struktura pliku zawierała:

  • nagłówek – dane identyfikacyjne firmy,
  • część merytoryczną – obejmującą informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych,
  • część weryfikacyjną – nazywaną również częścią kontrolną, która sprawdza formalną zawartość dokumentu, m.in. liczbę wierszy oraz to, czy zostały wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.

Wśród pól obowiązkowych w JPK_VAT mamy:

  • liczbę porządkową wierszy w ewidencji sprzedaży/zakupu VAT,
  • numer identyfikacji podatkowej na potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej,
  • imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, wraz z adresem,
  • numer dowodu sprzedaży lub numer dowodu zakupu,
  • datę wystawienia dowodu sprzedaży lub dowodu zakupu,
  • datę sprzedaży – jeśli jest oznaczona i jest inna od daty wystawienia dowodu sprzedaży czy daty wpływu dowodu zakupu.

Są również w JPK_VAT pola planowane, w tym data obowiązku podatkowego oraz pogrupowanie na wydatki według rodzaju.

Kto obowiązkowo wysyła JPK_VAT?

Obowiązek wysyłki plików JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję VAT, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. Wysyłki JPK_VAT należy dokonać obowiązkowo do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się z fiskusem w trybie kwartalnym. Deklaracje składa wówczas co trzy miesiące, ale plik JPK_VAT wysyła co miesiąc. Ministerstwo Finansów przygotowało darmową aplikację, które umożliwia łatwą wysyłkę pliku. Aplikację e-mikrofirma możemy pobrać ze stron ministerstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here