Notariusz, który decyduje o sprawiedliwości testamentu

Śmierć bliskiej osoby jest dużym przeżyciem emocjonalnym, ale niestety wiąże się również z załatwieniem wielu formalności. Jedną z nich jest spadek, czyli prawne przekazanie dóbr po zmarłym na rzecz jego bliskich lub osób przez niego wyznaczonych. Procedura spadkowa nie zawsze jest jasna i zdarza się, że wywołuje kwestie sporne wśród członków rodziny. W rozwiązywaniu problemów spadkowych często pomaga zatem notariusz.

Nieruchomość nie do podziału

Notariusz reprezentuje sprawy, związane z podziałem spadku w tak zwanym dziale spadku. Ma on miejsce wtedy, kiedy jest przynajmniej dwóch spadkobierców, co często budzi konflikty, na przykład przy podziale nieruchomości. W sytuacjach, kiedy kilku spadkobierców jest sobie obcych, lub na co dzień nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, trudny jest podział nieruchomości i oddania jej do wspólnego użytku. Dlatego właśnie notariusz, przy pomocy litery prawa dokonuje podziału majątku drogą umowy, bądź reprezentuje strony w postępowaniu sądowym w przypadku sytuacji konfliktowych.

Równy podział

W praktyce istnieje kilka sposobów na w jaki może zostać przeprowadzony dział spadku. Poszczególni spadkobiercy mogą zdecydować się na fizyczny podział przedmiotów, niegdyś należących do bliskiego, choć to zdarza się rzadko. Częstszą formą jest raczej sprzedaż dóbr i równy, bądź proporcjonalny podział uzyskanych pieniędzy. Wszystko zależy od woli stron takiej umowy.

Kiedy nie ma testamentu

Ważnym jest także to, iż w przypadku braku testamentu spadkobiercy mają pełną dowolność w kształtowaniu działu spadku. Kiedy akt zostanie już spisany spadkobiercy powinni go uwzględnić, jednak nie muszą bezwzględnie stosować się do jego ustaleń. Zdarza się to szczególnie wtedy, gdy realizacja woli spadkodawcy jest niemożliwa lub zdecydowanie utrudniona.

Widoczne jest zatem, iż dział spadku w formie dobrowolnej umowy, sporządzonej między spadkobiercami jest zdecydowanie najlepszym i często stosowanym rozwiązaniem umożliwiającym sprawiedliwy podział majątku po zmarłej osobie, który jest zgodny z literą prawa i opierający się na zasadach prawnych. Notariusz, jako osoba pośrednicząca w całym procesie, znacząco pomaga w jego sprawiedliwym doprowadzeniu do końca.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here