Inwestowanie w krótkim terminie

Chociaż Polacy wolą inwestować bezpiecznie, to coraz częściej stawiają na inwestycje krótkoterminowe, bo te, chociaż wykazują większe ryzyko utraty wniesionego kapitału, są jednocześnie czynnikiem, dzięki któremu można w znaczny sposób pomnażać nadwyżki pieniądze. Sprawdź, na jakie instrumenty inwestycyjne warto stawiać, by w krótkim czasie móc cieszyć się zyskiem.

Kto lubi ryzyko? 

Okazuje się, że to mężczyźni znacznie częściej podejmują decyzję o agresywnym inwestowaniu swoich oszczędności. Działają impulsywnie, niekoniecznie z dobrymi efektami. Kobiety są za to lepszymi strategami – wolą zarobić mniej i w długim okresie, ale za to bez ryzyka inwestycyjnego, a więc bez ryzyka utraty choćby części wniesionych pieniędzy. 

Eksperci rynku inwestycyjnego potwierdzają, że fundusze inwestycyjne czy subkonta, takie jak fundusz unikorona o wiele częściej wybierają panowie. Są w stanie zainwestować duże kwoty, by szybko osiągnąć zysk i godzą się na ryzyko inwestycyjne. To właśnie im dedykowane są inwestycje trwające nie dłużej niż rok – świetnym przykładem jest właśnie fundusz unikorona, czyli instrument, dzięki któremu środki lokowane są w różne formy rynku pieniężnego, jak bony skarbowe czy lokaty i dłużne papiery wartościowe. 

Fundusze inwestycyjne 

Każdy fundusz inwestycyjny wiąże się z ryzykiem. Oznacza to, że nie ma w pełni bezpiecznego instrumentu tego rodzaju, który gwarantowałby zysk. W ich przypadku zawsze istnieje ryzyko utraty części albo nawet całości wniesionego kapitału. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku funduszy inwestycyjnych wprawionym graczom ryzyko udaje się minimalizować. Właśnie w tym celu wybierają fundusze z krótkim terminem trwania, takie jak fundusz unikorona. Krótki termin inwestowania wyklucza nagłe, niekorzystne zmiany na rynku, daje za to szansę na wysoką płynność, elastyczny portfel gotówkowy i profesjonalne zarządzanie. Świetnie udaje się łączyć takie inwestycje z instrumentami w pełni bezpiecznymi, takimi jak konto oszczędnościowe czy lokata. Rozłożenie oszczędności jest dodatkową formą zabezpieczenia, dzięki której w najgorszym wypadku inwestor traci jedynie część wniesionego kapitału. 

Bezpieczne inwestowanie 

Czy można w ogóle mówić o bezpiecznym inwestowaniu w krótkim czasie? Inwestorzy, którzy nie chcą ponosić ryzyka inwestycyjnego wcale, wybierają raczej inwestycje długoterminowe, takie jak lokaty terminowe czy konta oszczędnościowe. Pokaźny zysk z takich inwestycji jest możliwy do osiągnięcia dopiero po długim czasie „zamrożenia” środków. 

Inwestycje krótkoterminowe, które pozwalają pomnażać pieniądze, przeważnie obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, ale nie zawsze są to agresywne formy inwestowania. Wspomniany fundusz unikorona to przykład inwestowania z ryzykiem, ale na minimalnym poziomie. Z drugiej jednak strony właśnie ten rodzaj pomnażania środków daje szansę na osiągnięcie dużych zysków. Na taki wybór stawiają ci, którzy mają już doświadczenie na rynku inwestycyjnym i dobrze radzą sobie z zarządzaniem kapitału, lokując go w różnych instrumentach. Ten fundusz może być jedyną opcją na pomnażanie pieniędzy albo formą uzupełniającą i wspierającą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here