transakcje M&A

Fuzje oraz przejęcia stanowią bazę rozwoju firm od przeszło 100 lat. Wzrost bezpieczeństwa oraz pochodząca z korzystniejszych warunków finansowych naprawa sytuacji przedsiębiorstw i dostęp do źródeł stałego finansowania przyczyniają się do dużego powiększenia międzynarodowych perspektyw w obszarze transakcji M&A. Należy wskazać, iż kryzys finansowy także służy mechanizmom konsolidacji przedsiębiorstw.

Czym są transakcje M&A?

Dział transakcji M&A (Mergers and Acquisitions), każdej fachowej kancelarii, proponuje inwestorom wsparcie prawne w obszarze fuzji oraz przejęć. Zakupienie innej firmy bądź powiązanie firm (fuzja) zapewnia kolejne możliwości dzięki dostępowi do kolejnych źródeł finansowania, bazy klientów, know-how i dostępowi do kolejnych sektorów. Transakcje M&A mogą być trudne, więc najlepiej polecić ich obsługę profesjonalnym prawnikom. Gwarantuje to, iż powiązanie firm obędzie się zgodnie z wymaganiami.

Normalnie, transakcje M&A poprzedzone są szeregiem kroków, zarówno po stronie sprzedawcy oraz kupującego. Po rozpoczęciu kontaktu między stronami, decydują się one przeważnie na ubezpieczenie własnych interesów połączonych z następnymi krokami prowadzącymi do sfinalizowania transakcji. W owym celu w praktyce upowszechniło się wykorzystywanie szeregu instrumentów prawnych takich jak list intencyjny, umowy o zachowaniu poufności itp.

Transakcje M&A wyróżniają się dwoma rodzajami

Transakcje M&A finansowe, dotyczą fuzji, przejęcia spółek poprzez podmioty pieniężne, niepołączone przez profil własnej działalności ze spółką, jaka jest przejęta. We wszelkich przypadkach, zamiarem spółki, jaka przejmuje inną firmę jest zarobienie na transakcji we wskazanym przedziale czasowym. Albo przez wykonanie restrukturyzacji, lub przez mechanizm przejęcia wielu, innych spółek z tejże samej branży. Transakcje M&A kluczowe, dotyczą transakcji przejęcia spółki wprost konkurującej bądź mającej komplementarne artykuły.

M&A może obejmować odmienne typy transakcji prócz fuzji oraz przejęć, takie jak konsolidacja, oferty przetargowe oraz zakup aktywów. Ogłoszenie fuzji bądź przejęcia, chociażby gdy są to jedynie pogłoski, zwykle ma wpływ na wartość akcji obu zaciekawionych firm. W wypadku nabycia spółka będąca przedmiotem nabycia to firma przejmowana (target company). Spółka przejmująca musi wykupić co najmniej 50% kapitału swego w firmie przejmowanej, żeby otrzymać nad nią kontrolę. Gdy masz udziały w firmie przejmowanej, musisz podjąć decyzję, czy przyjąć propozycję firmy przejmującej na zakup Twojego udziału w kapitale własnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here