Jaka ustawą reguluje PPK?
Jaka ustawą reguluje PPK?

Jaka ustawą reguluje PPK?

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to system oszczędzania, który ma na celu zabezpieczenie przyszłości pracowników. Jest to dobrowolne rozwiązanie, które daje możliwość gromadzenia dodatkowych środków na emeryturę. Jednak aby PPK mogło funkcjonować, musi być uregulowane odpowiednimi przepisami prawnymi. Jaką ustawą reguluje się Program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

PPK jest uregulowane przede wszystkim przez Ustawę z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. To właśnie ta ustawa określa zasady funkcjonowania programu, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników, a także instytucje finansowe zaangażowane w realizację PPK.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wprowadza obowiązek wprowadzenia PPK dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Pracownicy, którzy spełniają określone kryteria, automatycznie są objęci tym programem, ale mają również możliwość dobrowolnego zrezygnowania z uczestnictwa.

Podstawowe zasady PPK

Ustawa precyzuje również podstawowe zasady funkcjonowania PPK. Oto kilka najważniejszych:

  • Wpłaty pracownika i pracodawcy: Pracownik co miesiąc odprowadza określoną część swojej pensji na indywidualne konto PPK. Pracodawca również dokonuje wpłaty, która jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia pracownika.
  • Oszczędzanie: Środki zgromadzone na koncie PPK są inwestowane w różne instrumenty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne czy obligacje. Dzięki temu mają szansę na wzrost wartości w dłuższym okresie.
  • Emerytura: Gromadzone środki w PPK mają służyć jako dodatkowe źródło dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pracownik może wypłacić zgromadzone środki jednorazowo lub w formie renty.

Instytucje finansowe i PPK

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa również rolę instytucji finansowych w realizacji programu. Są to m.in. zakłady emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz instytucje obsługujące PPK.

Instytucje finansowe mają za zadanie zarządzanie środkami zgromadzonymi na kontach PPK, inwestowanie ich w sposób bezpieczny i rentowny oraz udzielanie informacji i wsparcia dla uczestników programu.

Podsumowanie

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych jest uregulowany przez Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ta ustawa określa zasady funkcjonowania PPK, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników, a także rolę instytucji finansowych w realizacji programu. Dzięki PPK pracownicy mają możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę i zabezpieczenia swojej przyszłości.

Ustawa regulująca PPK to Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Link do strony: https://www.e-stawiamnazdrowie.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here