Call Center

Call Center jest jednym z pierwszych punktów kontaktu pomiędzy klientem a Twoją firmą. Może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ich decyzję. Dlaczego call center i rozwiązania call center jest tak ważne w branży ubezpieczeniowej i jak możesz na tym skorzystać?

1.Pozwala klientom na łatwiejsze podejmowanie decyzji o zakupie

Ludzie nie kupują polis ubezpieczeniowych codziennie, tak jak artykułów spożywczych w supermarkecie. Taki zakup wymaga pewnych badań i czasu, aby rozważyć wszystkie za i przeciw. Właśnie wtedy przydaje się call center ubezpieczeniowe. Jest to miejsce, w którym potencjalni klienci mogą uzyskać profesjonalną poradę i podjąć świadomą decyzję. Im bardziej wykwalifikowani są Twoi agenci, tym większe prawdopodobieństwo, że potencjalni klienci staną się klientami.

2. Klienci otrzymują bardziej spersonalizowaną obsługę

Korzystając z oprogramowania do obsługi infolinii ubezpieczeniowej, możesz sprawić, że obsługa klienta będzie bardziej spersonalizowana. Menu Interactive Voice Response (IVR) może być skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić klientom jak najszybsze rozwiązanie ich zapytań. Rozwiązanie Voiptime call center w chmurze umożliwia identyfikację dzwoniących przy użyciu informacji z systemu CRM i kierowanie ich do odpowiedniego agenta na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń. Integracja CRM jest przydatna również dla agentów, ponieważ mogą oni uzyskać więcej informacji o klientach bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami. I wreszcie, co nie mniej ważne, spersonalizowane menu IVR zapewnia posiadaczom polis najwyższej klasy samoobsługę, dając im informacje, których mogą poszukiwać. Jeśli chodzi o potencjalnych klientów, IVR pozwala im uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania bez angażowania agentów.

3. Więcej możliwości sprzedaży krzyżowej (cross-selling) i upselling

Call center rozszerza możliwości sprzedaży krzyżowej i upsellingowej. Twoi agenci mogą oferować dodatkowe produkty ubezpieczeniowe obecnym klientom lub sprzedawać coś nowego potencjalnym klientom. Nasze rozwiązanie all-in-one pozwala to zrobić nie tylko poprzez połączenia głosowe, ale także poprzez stronę internetową firmy, za pomocą modułu czatu. Ta funkcja pozwala na zwiększenie produktywności agentów, ponieważ będą mogli obsługiwać kilka czatów jednocześnie.

4.Kampanie wychodzące mogą stać się bardziej produktywne

Ręczne wybieranie numerów jest prawdziwym pożeraczem czasu. To zabija motywację handlowców, ponieważ muszą zrobić wiele powtarzających się prób połączeń każdego dnia, słuchając sygnałów dźwiękowych, poczty głosowej i sygnałów zajętej linii. Z oprogramowaniem call center oni mogą użytkować Predictive dialer, który pomaga zwiększyć liczbę żywych połączeń 3-4 razy. System zaczyna wybierać jeden wpis dla każdego dostępnego agenta. Łączy ich tylko z żywymi ludźmi, odfiltrowując wszystkie automatyczne sekretarki. Na podstawie zgromadzonych statystyk każdego agenta oblicza przybliżony czas, w którym on zakończy rozmowę i wybiera kolejny numer. Najbardziej oczywistą zaletą dialera jest to, że pozwala on Twoim pracownikom zamknąć więcej leadów ubezpieczeniowych podczas zmiany roboczej i utrzymuje ich odpowiedni poziom motywacji.

Inną przydatną funkcją jest tworzenie skryptów. Dzięki naszemu rozwiązaniu call center, możesz tworzyć różne skrypty połączeń dla każdej kampanii, używając własnych kryteriów. Twoi agenci mogą widzieć ten skrypt na ekranie podczas rozmowy i używać go jako wskazówki.

5. Zapewnia analitykę dla cennych spostrzeżeń biznesowych

Narzędzia do raportowania są jednym z must-have funkcje oprogramowania call center. Kiedy jesteś w stanie zobaczyć, czy twoi agenci spełniają KPI, jak udane są twoje kampanie wychodzące, jak długo rozmówcy pozostają w menu IVR itp – może to dać ci jedzenie dla cennych spostrzeżeń biznesowych. Na przykład, zwiększona liczba utraconych połączeń przychodzących może oznaczać, że musisz przetestować swój IVR i zmienić jego skrypt – na przykład dodając opcję oddzwonienia. Albo sprawdzić, czy Twoi agenci przestrzegają harmonogramu. Dzięki rozwiązaniu Voiptime Cloud call center będziesz w stanie uzyskać różnego rodzaju raporty w dowolnym okresie czasu, zarówno dla połączeń przychodzących, jak i wychodzących, które pozwolą Ci podejmować świadome decyzje.

Wnioski

Twoja firma ubezpieczeniowa może znacząco skorzystać z call center, jeśli korzysta z wydajnego oprogramowania. Może ono zwiększyć wydajność Twoich agentów i poprawić obsługę klienta, a także stać się źródłem cennych informacji o Twojej firmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here