BDO na fakturze

Baza Danych Odpadowych to specjalny rejestr, do którego wpisani są wszyscy przedsiębiorcy przetwarzający wyroby z tworzyw, które nie ulegają całkowitej biodegradacji. Wskazuje się, że państwo polskie w ostatnich latach zaostrzyło rygory związane z używaniem takich wyrobów. Tym samym niezbędne jest sukcesywne odprowadzanie opłat związanych z recyklingiem, jak również innych danin, które mają z założenia finansować poprawę jakości środowiska naturalnego.

Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru wykonywał wszelkie obowiązki związane z nowymi regulacjami. W przeciwnym wypadku naraża się na dotkliwe sankcje, które mogą znacząco obciążyć budżet firmy. Istotne jest, iż nie mogą one wtórnie obniżyć podstawy opodatkowania. Dlatego należy umieszczać numer BDO na fakturze w sytuacji, gdy przepisy tego wymagają. Dzięki temu kontrahenci danego podmiotu mają pełną wiedzę na temat przetwarzania odpadów przez dane przedsiębiorstwo. Pozwala to na weryfikację zaprzyjaźnionych firm pod kątem ich działań na rzecz środowiska.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w ostatnim czasie został powiększony krąg podmiotów, które podlegają obligatoryjnemu wpisowi do Bazy Danych Odpadowych. Bardzo ważne jest, aby obserwować stale zmieniające się przepisy. Może bowiem się okazać, że konieczne jest złożenie stosownych dokumentów w właściwym miejscowo wydziale środowiska. W pierwszej kolejności w takim wypadku niezbędne jest sporządzenie operatu dotyczącego przetwarzania odpadów.

Niejednokrotnie – z uwagi na przepisy przeciwpożarowe – może okazać się konieczne zamontowanie monitoringu z widokiem na składowisko śmieci. Taki obowiązek dotyczy przede wszystkim dużych zakładów produkcyjnych, jednakże w przypadku, gdy placówki edukacyjne nie mają podpisanej umowy z zakładem komunalnym wywożącym odpady, także i one są zobligowane do instalacji systemu nadzoru wizyjnego. Po wprowadzeniu optymalnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska możliwe jest zaniechanie dalszego stosowania monitoringu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here