Kiedy Walne Zgromadzenie PKN Orlen?
Kiedy Walne Zgromadzenie PKN Orlen?

Kiedy Walne Zgromadzenie PKN Orlen?

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to ważne wydarzenie dla każdej spółki akcyjnej, w tym również dla PKN Orlen. To okazja, kiedy akcjonariusze mają możliwość wyrażenia swojego głosu i podejmowania kluczowych decyzji dotyczących działalności spółki. W przypadku PKN Orlen, termin Walnego Zgromadzenia jest ustalany corocznie, zgodnie z przepisami prawa i statutem spółki.

Termin Walnego Zgromadzenia PKN Orlen

W przypadku PKN Orlen, termin Walnego Zgromadzenia jest ogłaszany przez Zarząd spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Oznacza to, że termin Walnego Zgromadzenia PKN Orlen zależy od daty zakończenia roku obrotowego, który w przypadku spółki kończy się 31 grudnia.

Przykład:

Jeśli rok obrotowy PKN Orlen zakończył się 31 grudnia 2021 roku, to Walne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej do 30 czerwca 2022 roku.

Ważne decyzje podejmowane na Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie PKN Orlen to nie tylko formalność, ale również okazja do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących spółki. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają możliwość głosowania i wyrażania swojej opinii w sprawach takich jak:

 • Podział zysku spółki
 • Wybór członków Rady Nadzorczej
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu
 • Podjęcie decyzji dotyczących emisji akcji

Jak uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PKN Orlen?

Aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PKN Orlen, należy być akcjonariuszem spółki. Akcjonariusze otrzymują zaproszenie na Walne Zgromadzenie w formie pisemnej lub elektronicznej. W zaproszeniu znajdują się informacje dotyczące daty, miejsca i godziny spotkania, a także porządek obrad.

Przykład:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie PKN Orlen

Data: 15 maja 2022

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 62

Godzina: 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
 3. Głosowanie w sprawie podziału zysku spółki
 4. Wybór członków Rady Nadzorczej
 5. Podjęcie innych spraw i wniosków zgłoszonych przez akcjonariuszy
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mają możliwość zadawania pytań, wyrażania swoich opinii i wniosków. Głosowanie odbywa się zwykle w formie jawnego podniesienia ręki lub za pomocą kart do głosowania.

Podsumowanie

Walne Zgromadzenie PKN Orlen to ważne wydarzenie, które odbywa się raz w roku i daje akcjonariuszom możliwość wyrażenia swojego głosu i podejmowania kluczowych decyzji dotyczących spółki. Termin Walnego Zgromadzenia jest ustalany przez Zarząd PKN Orlen i zależy od daty zakończenia roku obrotowego. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest możliwe dla akcjonariuszy, którzy otrzymują zaproszenie w formie pisemnej lub elektronicznej. To okazja do wyrażenia opinii, zadawania pytań i podejmowania ważnych decyzji dotyczących spółki.

Wezwanie do działania: Sprawdź termin Walnego Zgromadzenia PKN Orlen na oficjalnej stronie spółki lub skontaktuj się z biurem informacji inwestorskiej w celu uzyskania aktualnych informacji.

Link tagu HTML: https://tekstyle.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here