Kto nie musi składać sprawozdania z działalności?
Kto nie musi składać sprawozdania z działalności?

Kto nie musi składać sprawozdania z działalności?

W Polsce istnieje wiele różnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, freelancerem czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, istnieją pewne wyjątki od obowiązku składania sprawozdań z działalności. W tym artykule omówimy, kto nie musi składać takich sprawozdań.

1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie musisz składać sprawozdań z działalności. Dotyczy to osób fizycznych, które nie są zarejestrowane jako przedsiębiorcy i nie osiągają przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa to firmy, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i ich roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro. Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, nie musisz składać sprawozdań z działalności. Jest to uproszczenie mające na celu ułatwienie prowadzenia małych firm.

3. Spółki cywilne

Spółki cywilne, czyli takie, które nie są osobami prawnymi, również nie muszą składać sprawozdań z działalności. Dotyczy to na przykład spółek jawnych, partnerskich lub komandytowych. Jednakże, jeśli spółka cywilna przekracza pewne określone kryteria, może być zobowiązana do składania sprawozdań finansowych.

4. Rolnicy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe

Rolnicy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe również są zwolnieni z obowiązku składania sprawozdań z działalności. Jednakże, jeśli rolnik prowadzi dodatkowo inną działalność gospodarczą, może być zobowiązany do składania sprawozdań dotyczących tej działalności.

5. Organizacje pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, również nie muszą składać sprawozdań z działalności. Jednakże, muszą one składać sprawozdania dotyczące swojej działalności statutowej oraz wykorzystania środków finansowych.

Podsumowanie

W Polsce istnieje kilka grup osób i firm, które nie są zobowiązane do składania sprawozdań z działalności. Należą do nich osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorstwa, spółki cywilne, rolnicy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe oraz organizacje pożytku publicznego. Pamiętaj jednak, że istnieją pewne wyjątki od tych zasad, więc zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy dotyczące składania sprawozdań finansowych.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które nie przekraczają limitów przychodów określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, nie są zobowiązane do składania sprawozdania z działalności.

Link do strony: https://www.rotunda.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here