Kogo obejmie obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r?
Kogo obejmie obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r?

Kogo obejmie obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r?

Wraz z nadejściem roku 2023, wiele firm i przedsiębiorstw będzie musiało zmierzyć się z obowiązkiem badania swojego sprawozdania finansowego. Jednakże, nie wszystkie podmioty gospodarcze będą objęte tym obowiązkiem. W niniejszym artykule omówimy, kogo dokładnie obejmie ten obowiązek oraz jakie są związane z tym konsekwencje.

Podmioty objęte obowiązkiem badania sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego jest procesem, w którym niezależny biegły rewident ocenia i potwierdza, czy dane finansowe przedstawione przez firmę są rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych podmiotów, które przekraczają określone kryteria.

W przypadku spółek akcyjnych, obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy tych, które spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

  1. Wartość bilansowa przekracza 20 milionów złotych.
  2. Przychody operacyjne ze sprzedaży oraz z działalności finansowej przekraczają 40 milionów złotych.
  3. Średnioroczna liczba pracowników przekracza 250.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy tych, które spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

  1. Wartość bilansowa przekracza 10 milionów złotych.
  2. Przychody operacyjne ze sprzedaży oraz z działalności finansowej przekraczają 20 milionów złotych.
  3. Średnioroczna liczba pracowników przekracza 50.

Konsekwencje niewykonania obowiązku

Niewykonanie obowiązku badania sprawozdania finansowego przez podmioty objęte tym obowiązkiem może prowadzić do poważnych konsekwencji. Przede wszystkim, organy nadzoru, takie jak Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, mogą nałożyć na firmę karę finansową za naruszenie przepisów. Ponadto, brak badania sprawozdania finansowego może wpływać na wiarygodność firmy w oczach inwestorów, klientów oraz partnerów biznesowych.

Warto zaznaczyć, że niektóre podmioty mogą być zwolnione z obowiązku badania sprawozdania finansowego na podstawie określonych przepisów. Przykładem takiej sytuacji może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Podsumowanie

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r. dotyczy głównie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych podmiotów, które przekraczają określone kryteria. Niewykonanie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe i utrata wiarygodności w oczach inwestorów. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tego obowiązku, które mogą dotyczyć niektórych podmiotów.

Wezwanie do działania:

Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. powinny podjąć działania w celu przeprowadzenia tego procesu. Prosimy o dokładne zbadanie sprawozdania finansowego i wykonanie niezbędnych analiz oraz ocen, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji. Termin wykonania tego zadania powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości.

Link tagu HTML do strony https://www.tolkfolk.pl/:

Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here