Jakie są rodzaje selekcji pracowników?
Jakie są rodzaje selekcji pracowników?

Jakie są rodzaje selekcji pracowników?

Jakie są rodzaje selekcji pracowników?

Selekcja pracowników to proces, w którym pracodawcy starają się wybrać najlepszych kandydatów spośród wielu aplikujących na dane stanowisko. Istnieje wiele różnych rodzajów selekcji pracowników, które pozwalają na ocenę umiejętności, doświadczenia i potencjału kandydatów. W tym artykule omówimy najpopularniejsze metody selekcji pracowników i jakie są ich zalety i wady.

1. Wywiad kwalifikacyjny

Wywiad kwalifikacyjny jest jednym z najczęściej stosowanych rodzajów selekcji pracowników. Polega na spotkaniu kandydata z przedstawicielami firmy, którzy zadają mu pytania dotyczące jego doświadczenia, umiejętności, motywacji i oczekiwań. Wywiad kwalifikacyjny pozwala na ocenę kompetencji interpersonalnych kandydata oraz jego zdolności do radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

1.1. Zalety wywiadu kwalifikacyjnego

 • Możliwość bezpośredniego kontaktu z kandydatem, co ułatwia ocenę jego osobowości i umiejętności interpersonalnych.
 • Możliwość zadawania pytań doprecyzowujących w celu lepszego zrozumienia odpowiedzi kandydata.
 • Możliwość oceny reakcji kandydata na pytania i sytuacje stresowe.

1.2. Wady wywiadu kwalifikacyjnego

 • Subiektywność oceny – ocena kandydata może zależeć od subiektywnych opinii i wrażeń przedstawicieli firmy.
 • Możliwość wystąpienia stresu u kandydata, co może wpływać na jego odpowiedzi i zachowanie.
 • Ograniczona ilość informacji – wywiad kwalifikacyjny nie zawsze pozwala na poznanie wszystkich aspektów kandydata.

2. Testy psychologiczne

Testy psychologiczne są często wykorzystywane w procesie selekcji pracowników. Mogą obejmować testy osobowości, testy umiejętności, testy logiczne, testy z zakresu kompetencji miękkich itp. Testy psychologiczne pozwalają na ocenę cech osobowościowych, umiejętności i potencjału kandydatów.

2.1. Zalety testów psychologicznych

 • Obiektywna ocena – wyniki testów psychologicznych są oparte na konkretnych wskaźnikach i niezależne od subiektywnych opinii.
 • Możliwość porównania kandydatów – wyniki testów pozwalają na porównanie umiejętności i cech osobowościowych różnych kandydatów.
 • Możliwość oceny potencjału rozwojowego – testy psychologiczne mogą pomóc w identyfikacji potencjału rozwojowego kandydatów.

2.2. Wady testów psychologicznych

 • Ograniczenia w ocenie praktycznych umiejętności – testy psychologiczne nie zawsze pozwalają na ocenę praktycznych umiejętności kandydatów.
 • Możliwość wystąpienia efektu „fałszywych odpowiedzi” – niektórzy kandydaci mogą próbować manipulować wynikami testów.
 • Koszty – przeprowadzenie testów psychologicznych może być kosztowne dla firmy.

3. Referencje i rekomendacje

Referencje i rekomendacje od poprzednich pracodawców lub osób, które miały okazję współpracować z kandydatem, są ważnym elementem procesu selekcji pracowników. Pozwalają one na uzyskanie informacji zwrotnych na temat umiejętności, doświadczenia i charakteru kandydata.

3.1. Zalety referencji i rekomendacji

 • Wiarygodne źródło informacji – referencje i rekomendacje pochodzą od osób, które miały bezpośredni kontakt z kandydatem i mogą udzielić rzetelnych informacji na jego temat.
 • Możliwość potwierdzenia informacji podanych przez kandydata – referencje i rekomendacje mogą pomóc w weryfikacji informacji podanych przez kandydata w CV i podczas wywiadu kwalifikacyjnego.
 • Możliwość uzyskania dodatkowych informacji – referencje i rekomendacje mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat kandydata, których nie można uzyskać w inny sposób.

3.2. Wady referencji i rekomendacji

 • Ograniczona dostępność – nie zawsze możliwe jest uzyskanie referencji od poprzednich pracodawców lub osób, które miały okazję współpracować z kandydatem.
 • Możliwość wystąpienia stronniczości – referencje i rekomendacje mogą być stronnicze, gdyż osoby je wystawiające mogą mieć różne mot

  Rodzaje selekcji pracowników to:
  1. Selekcja kwalifikacyjna
  2. Selekcja psychologiczna
  3. Selekcja społeczna
  4. Selekcja behawioralna
  5. Selekcja kompetencyjna

  Link do strony: https://przedsiebiorczapani.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here