Jaki organ wybiera biegłego rewidenta?
Jaki organ wybiera biegłego rewidenta?

Jaki organ wybiera biegłego rewidenta?

W Polsce istnieje wiele instytucji i organów, które mają za zadanie nadzorować i regulować różne dziedziny działalności. Jednym z takich organów jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która odpowiada za nadzór nad rynkiem finansowym, w tym również nad biegłymi rewidentami.

KNF – organ nadzoru

KNF jest niezależnym organem państwowym, który został powołany w celu ochrony interesów inwestorów, uczestników rynku finansowego oraz stabilności systemu finansowego. W zakresie swoich kompetencji KNF sprawuje nadzór nad podmiotami, które świadczą usługi związane z rynkiem finansowym, w tym również nad biegłymi rewidentami.

Wybór biegłego rewidenta

Proces wyboru biegłego rewidenta jest regulowany przepisami prawa i zależy od rodzaju podmiotu, który ma przeprowadzić badanie finansowe. W przypadku spółek giełdowych, wybór biegłego rewidenta jest dokonywany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie rekomendacji Komisji Rewizyjnej. Natomiast w przypadku innych podmiotów, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wybór biegłego rewidenta należy do zarządu lub właścicieli firmy.

Wymagania dla biegłych rewidentów

Aby móc pełnić funkcję biegłego rewidenta, osoba musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które są potwierdzone odpowiednim dyplomem. Ponadto, biegły rewident musi być wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KIBR).

KIBR jest samorządem zawodowym, który odpowiada za nadzór nad działalnością biegłych rewidentów. Organ ten sprawuje kontrolę nad jakością wykonywanych przez nich usług oraz nadzoruje przestrzeganie standardów etycznych i zawodowych. KIBR jest również odpowiedzialny za prowadzenie listy biegłych rewidentów, na której znajdują się osoby uprawnione do wykonywania tej profesji.

Podsumowanie

Wybór biegłego rewidenta zależy od rodzaju podmiotu, który ma przeprowadzić badanie finansowe. W przypadku spółek giełdowych, decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie rekomendacji Komisji Rewizyjnej. Natomiast w przypadku innych podmiotów, wybór należy do zarządu lub właścicieli firmy. Aby móc pełnić funkcję biegłego rewidenta, osoba musi spełniać określone wymagania, takie jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wpis na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez KIBR.

Wezwanie do działania: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organem wybierającym biegłego rewidenta jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Zachęcam do zapoznania się z oficjalną stroną internetową Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.

Link tagu HTML do strony Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: https://www.wiwar.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here