Ile naprawdę będzie mnie kosztować pożyczka?

Najważniejszym czynnikiem wyboru oferty pożyczkowej dla większości klientów są koszty, jakie pociągnie za sobą zobowiązanie. Należy liczyć się nie tylko z koniecznością uiszczenia odsetek od pożyczki, ale również i innych opłat pozaodsetkowych, wśród których jest między innymi prowizja naliczana z tytułu przystąpienia do zobowiązania. Ile tak naprawdę może kosztować pożyczka pozabankowa?

Nowa ustawa antylichwiarska

Od 11 marca 2016 roku obowiązują w Polsce przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej, regulujące wysokość maksymalnych cen kredytów i pożyczek. Wskazują one, że odsetki umowne od kredytu lub pożyczki nie mogą być wyższe niż wysokość tzw. odsetek maksymalnych. Te z kolei zostały ustawowo zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, w art. 359. Odsetki od zobowiązań pożyczkowych, także i tych udzielanych przez firmy pozabankowe, nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktom procentowym. Obecnie (lipiec 2018 roku) stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., dlatego odsetki maksymalne naliczane przez firmy pożyczkowe w związku z udzieloną pożyczką pozabankową wyniosą 10 proc. w skali roku.

Można oczywiście znaleźć w ofertach firm pożyczkowych, na przykład na stronie Pozyczkolog.pl darmowe oferty pierwszych pożyczek gotówkowych, ale adresowane są one wyłącznie do nowych klientów, którzy nigdy wcześniej w danej firmie nie zaciągali pożyczek.

Odsetki karne za opóźnienie w płatności

Przy braku spłaty pożyczki w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej, pożyczkodawca będzie mógł naliczyć odsetki karne za opóźnienie w spłacie, w wysokości nieprzekraczającej poziomu 14 proc. w stosunku rocznym. Wynika to z tego, że odsetki za opóźnienie na mocy ustawy antylichwiarskiej zostały ograniczone do wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, zdefiniowanych w art. 481 Kodeksu cywilnego. Wynoszą one tyle, co suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktu procentowego. Natomiast odsetki maksymalne za opóźnienie w spłacie, określane jako odsetki karne, nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, czyli obecnie 14 proc. rocznie.

Koszty pozaodsetkowe

Na mocy ustawy o kredycie konsumenckim ograniczono wysokość kosztów pozaodsetkowych udzielanych pożyczek gotówkowych. Obejmują one koszty kredytu inne niż odsetki. To między innymi koszty kreowane przez prowizję dla firmy pożyczkowej, opłatę przygotowawczą, wszelkiego rodzaju składki, opłaty za przedłużenie terminu spłaty i tym podobne. Obecnie wszystkie koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 25 proc. udzielonej pożyczki oraz 30 proc. kwoty zmiennej, zależnej od okresu kredytowania. Nie mogą one również przekroczyć 100 proc. kwoty kredytu w stosunku rocznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here