Faktoring bez regresu dla transportu – czy warto?

Faktoring to najszybciej rozwijająca się usługa finansowa w Polsce. Według danych Polskiego Związku Faktorów, z faktoringu korzysta już blisko 9 tysięcy firm. Każdego roku wzrasta liczba zadowolonych przedsiębiorstw, które realizują w swej działalności faktoring. Usługi faktoringowe dają wymierne korzyści firmom transportowym, a jednym z polecanych rodzajów faktoringu jest faktoring bez regresu.

Faktoring dla firm transportowych to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala zdobyć środki finansowe na dowolny cel. Niskie ceny usług faktoringowych są dobrą alternatywą dla standardowych rozwiązań bankowych. Finansowanie działalności gospodarczej dzięki faktoringowi, pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy transportowej i poprawę płynności finansowej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Faktoring bez regresu – na czym polega?

Faktoring bez regresu to jeden z najczęściej wybieranych rodzajów faktoringu w Polsce. Dzięki niemu firma korzystająca z usługi (faktorant), ma możliwość finansowania sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Pieniądze z tego tytułu mogą trafić na konto firmy już po 24 godzinach od momentu przekazania faktury faktorowi (firmie świadczącej usługi faktoringowe). Nie ma znaczenia, czy termin płatności wynosi 15, 30, czy 45 dni. To niewątpliwa zaleta dla firm transportowych, które oferują swoje usługi z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorstwa, które pozyskują gotówkę z tytułu faktoringu bez regresu, mogą ją wydać na dowolny cel, taki jak wypłata wynagrodzeń pracownikom czy regulowanie świadczeń wobec leasingodawcy, Urzędu Skarbowego, ZUS.

Faktoring bez regresu, zwany także faktoringiem pełnym lub faktoringiem właściwym, ma także kolejny bardzo istotny walor z perspektywy firmy transportowej. Pozwala na przeniesienie całego ryzyka niewypłacalności kontrahenta na rzecz faktora. Dzięki temu brak zapłaty w terminie lub całkowity brak uregulowania świadczenia, nie wpływa na brak środków finansowych z tytułu sprzedaży usług w firmie korzystającej z faktoringu bez regresu. Stosując faktoring bez regresu w firmie transportowej, podmiot automatycznie uniezależnia się od nieterminowych partnerów biznesowych lub niewypłacalnych dłużników. Nawet 90 procent wartości danej faktury z odroczonym terminem płatności, przedsiębiorstwo transportowe otrzymuję już w 24 godziny od momentu przekazania kopii faktury firmie faktoringowej. Kolejna część kwoty zostanie przekazana na jej konto po upływie terminu płatności, widniejącym na fakturze.

Czy firmy transportowe powinny korzystać z faktoringu?

Stosowanie faktoringu (zarówno faktoringu z regresem, jak i bez regresu) przynosi wymierne korzyści firmom transportowym w zarówno krótkiej, jak i długiej perspektywie. Branża transportowa jest narażona na spore wahania w przypadku zmian w innych branżach, dlatego nie należy do najstabilniejszych branż. Świadomi zagrożeń właściciele przedsiębiorstw transportowych, powinni postawić na faktoring, umożliwiający stałe i bezpieczne finansowanie działalności, co przyczynia się do poprawy płynności finansowej, a w konsekwencji także do rozwoju przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here