Co grozi za brak Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny to rodzaj elektronicznej bazy danych, którą tworzą podatnicy w Polsce. Dzięki specjalnym programom komputerowym prowadzą bazę odpowiadającą księdze podatkowej, w ten sposób dokumentując swoje działania oraz przekazując informacje do organów podatkowych. Ustawodawca określił dokładnie jak ma wyglądać Jednolity Plik Kontrolny, ustawiając go w specjalne struktury i formaty. Dzięki temu, organy starają się zmobilizować podatników do przedstawiania informacji w jednolity, systematyczny sposób, który da się zweryfikować. Zdarzyć się jednak może, że podatnik zapomni o przekazaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Co grozi mu w takiej sytuacji?

Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

W celu określenia ewentualnych konsekwencji za niedopełnienie obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, najpierw podatnik powinien wiedzieć, jakie obowiązki w ogóle związane są z tym plikiem.

W tej kwestii, ustawodawca podzielił obowiązki na dwie grupy:

  1. Po pierwsze cykliczne przekazywanie danych (tutaj w szczególności struktury JPK_VAT)
  2. Po drugie obowiązkiem podatnika jest przekazywanie danych na żądanie uprawnionych organów.

Ad. 1

Wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy VAT, mają obowiązek złożenia JPK_VAT. Od 1 stycznia 2018 obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów: dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorców. Dotyczy zarówno podmioty objęte rozliczeniem miesięcznym, jak i kwartalnym. Co więcej, obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT dotyczy co miesiąc również te podmioty, które w zakresie działalności tradycyjnymi deklaracjami rozliczają się co kwartał.

Ad. 2

Wszystkie podmioty, które prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają wyznaczony dodatkowy obowiązek przekazania odpowiednich struktur VAT, na konkretne żądania organów podatkowych. Takie żądania najczęściej pojawią się w trakcie postępowań podatkowych, czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i celno-skarbowych.

Sankcje za brak JPK

Jednolity Plik Kontrolny nie jest jakimś elektronicznym gadżetem, czy dodatkiem. Został wprowadzony przepisami obowiązujących powszechnie ustaw. JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej. Niezłożenie takiej informacji może więc z założenia powodować konsekwencje prawne – nawet sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności, w tym motywu działania podatnika, stopnia szkodliwości społecznej, sposobu wykonania czynu oraz wysokości uszczuplenia ewentualnej należności podatkowej, podatnik może narazić się na popełnienie wykroczenia lub nawet przestępstwo.

Podsumowanie i rekomendacje

Część obowiązków polega na cyklicznym przekazywaniu danych do organów podatkowych. W tym przypadku pojawia się mniej wątpliwości – podatnik musi wygenerować dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego i przesłać w odpowiedni sposób. Więcej problemów zaczęło pojawiać się w zakresie obowiązku przekazywania informacji na żądanie odpowiednich organów. Okazuje się, że podatnicy, którzy na co dzień nie muszą przesyłać pliku, zapominają o konieczności jego przygotowywania. Dlatego, dobrą rekomendacją jest zawsze tworzenie, generowanie oraz przechowywanie odpowiednich danych tak, aby być przygotowanym w momencie przyszłej kontroli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here